Όραμα

Όραμα της AUDITING&MANAGEMENT είναι να γίνουμε κορυφαίοι στον κλάδο με σεβασμό στους εργαζόμενους, στους πελάτες μας και στην κοινωνία.

Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των πελατών μας, να παρέχουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και χρησιμοποιώντας σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Σ’ αυτή τη διαδικασία της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρείας μας, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται περήφανοι να ανήκουν, ένα περιβάλλον που προάγει τις ικανότητες και ενθαρρύνει την προσωπική βελτίωση.

Αποστολή

Η AUDITING&MANAGEMENT λειτουργεί στα πλαίσια του ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, από τις διεθνείς αλλαγές, την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επιδιώκοντας την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού της δυναμικού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Σταθερή επιδίωξη της εταιρίας είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς παρουσίας και δράσης της, προς όφελος των πελατών της αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

Γαρδενίων 10-14

Πάτημα Χαλανδρίου, 152 38

Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@auditing-management.gr

Phone: +30 210 604 9306