Επιλογή προσωπικού

Staff

 

Οι έμπειροι σε θέματα διαχείρισης προσωπικού σύμβουλοι της Auditing&Management, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας,  συνεργάζονται με το τμήμα ή τον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρίας-πελάτη και αναλαμβάνουν κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τομείς όπως η δημοσίευση αγγελιών, η συλλογή & αξιολόγηση βιογραφικών και η τελική αξιολόγηση υποψηφίων.

 

Παράλληλα η Auditing&Management διαθέτει επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με προ-αξιολογημένα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων διαφόρωνειδικοτήτων και κλάδων της αγοράς.

 

Γαρδενίων 10-14

Πάτημα Χαλανδρίου, 152 38

Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@auditing-management.gr

Phone: +30 210 604 9306