Είμαστε μία ομάδα απο εξειδικευμένους σύμβουλους επιχειρήσεων

Το προφίλ μας

Η εταιρεία AUDITING&MANAGEMENT ιδρύθηκε το 2016 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων.Αποτελεί την εξέλιξητης πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας της εταιρείας ACI - ASSOCIATED CONSULTANTS INC, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1996.

Τα στελέχη της AUDITING&MANAGEMENT, είναι έμπειροι και ικανοί επιστήμονες με αποδεδειγμένες δυνατότητες συνδυασμού της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εμπειρία. Οι ειδικότητες τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και συμβουλευτικών αναγκών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες με επιστημονική γνώση και εμπειρία, όποτε απαιτείται.

Η AUDITING&MANAGEMENT ανταποκρίνεται με ξεχωριστό τρόπο στις προσδοκίες κάθε πελάτη, δεσμεύοντας όλους τους πόρους της γνώσης και των ικανοτήτων της για την επίτευξη των στόχων και του οράματος των πελατών της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία εγκατέστησε Πιστοποιημένα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης σε Τεχνικές Εταιρείες, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Ολυμπιακών Έργων υποστήριξε ποιοτικά την εκτέλεση του έργου “Ολυμπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ: Έργα Ανακαίνισης & Αναβάθμισης”.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)
http://www.sysep.org/el/

Γαρδενίων 10-14

Πάτημα Χαλανδρίου, 152 38

Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@auditing-management.gr

Phone: +30 210 604 9306